چارترینگ جک بارج خدماتی 2000 تنی

⚓️⛴چارترینگ #جک_بارج خدماتی 2000 تنی🚢⚓️

🔰دارای تجهیزات مستقر در عرشه
🔰امکان هتلینگ کرو
🔰وینچ-دوار-کرین-کانکس
📌مناسب جهت پروژه های عملیاتی

☑️Code:M01$

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :

ساعت تماس:  همه روزه 10 الی 20