اجاره کشتی بیتومن کریر 7200

  • نوع آگهی: اجاره شناور
  • گروه: کشتی تانکر
کد آگهی
SHIPO972
مشخصات
سال ساخت
2008
کشور محل ساخت
Spain
پرچم شناور
Spain
تاریخ آخرین داک
2023
نوع قرارداد
اجاره زمانی T/C
محدوده عملیات
worldwide, including Venezuela