فروش بارج ضایعاتی

  • نوع آگهی: فروش شناور ضایعاتی
  • گروه: شناور ضایعاتی
کد آگهی
SHIPO57
مشخصات
نوع شناور
کشتی تانکر
شناور کامل
بله
محل تحویل
خوزستان
نحوه پرداخت
نقدی