فروش ساپلای بوت ضایعاتی

  • نوع آگهی: فروش شناور ضایعاتی
  • گروه: شناور ضایعاتی
کد آگهی
SHIPO210880
مشخصات
نوع شناور
تاگ بوت
شناور کامل
بله
محل تحویل
هرمزگان
نحوه پرداخت
نقدی