فروش کشتی نفت کش ضایعاتی

  • نوع آگهی: فروش شناور ضایعاتی
  • گروه: شناور ضایعاتی
کد آگهی
SHIPO971489
مشخصات
نوع شناور
ساپلای بوت
شناور کامل
بله
محل تحویل
خوزستان
نحوه پرداخت
نقدی