کانتینر ۲۰ فوت Open Top

  • نوع آگهی: تجهیزات دریایی
  • گروه: کانتینر
کد آگهی
SHIPO140
مشخصات
نوع کانتینر
Open Top
ابعاد کانتینر
’20
سال ساخت
2013
محل تحویل
کلیه بنادر ایران