کانتینر ۲۰ فوت Open Top

  • نوع آگهی: تجهیزات دریایی
  • گروه: کانتینر

برای مشاهده اطلاعات آگهی باید در سایت عضو شوید و به حساب کاربری خود وارد شوید

کد آگهی
🔐
مشخصات
نوع کانتینر
🔐
ابعاد کانتینر
🔐
سال ساخت
🔐
محل تحویل
🔐